W sprawie zamówienia napisz na adres: krukimojmiry@interia.pl 

Lokalizacja i adres firmy :
Nazwa : Auto-Puls 
Adres : ul. Zajęcza 20  ,35-232 Rzeszów , POLSKA 

NIP 815-124-84-98

Regon 690572331

mail: krukimojmiry@interia.pl 

https://www.facebook.com/kram.szepczacekruki/

 Warunki ogólne

 1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie jest Kram Szepczące Kruki  zwany dalej Sprzedającym.
 2. Ceny towarów podane są w złotych polskich i euro .
 3. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura Vat /paragon 

Procedura składania i realizacji zamówień oraz płatności . 

 1. Zamówienia przyjmujemy pod adresem :  krukimojmiry@interia.pl                                                
 2. Przyjęcie zamówienia , poczynienie ustaleń pomiędzy stronami , potwierdzenie przez Kupującego chęci zakupu produktu na ustalonych warunkach (drogą mailową) , równe jest zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
 3. Płatność za pobraniem , wpłata na konto bankowe lub PayPal .
 4. Dane do zapłaty przesyłamy mailowo w odpowiedzi na zamówienie .
 5. Wszystkie przesyłki dostarczamy przez firmy kurierskie . Możliwy odbiór osobisty.

Termin realizacji zamówień

 1. Dostawa towaru powinna nastąpić w ciągu 2-7 dni roboczych  od momentu zawarcia i akceptacji umowy sprzedaży.  W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie Sprzedający powiadamia Klienta o terminie dostępności towaru i okresie realizacji zamówienia.

Koszty wysyłki

 1. Koszt wysyłki jest uzależniony od ilości zamówionego towaru i od  ustaleń poczynionych  przed finalizacją zakupu , z Klientem . Max .10,00 na terenie kraju . 

Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku otrzymania przesyłki niezgodnej z zamówieniem należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym w celu wymiany na właściwy produkt. Koszt odbioru i transportu produktu do wymiany , pokrywa Sprzedający.
 2. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie w przypadku błędnej realizacji zamówienia wynikającej z winy Sprzedającego.

Gwarancja

 1. Zakupione przedmioty są objęte gwarancją .
 2. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji, zastosowania niezgodnie z przeznaczeniem oraz w przypadku nie przestrzegania warunków czyszczenia i konserwacji.

Ochrona prywatności

 1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez Sprzedającego  za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i zamówień traktowane są jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.
 2. Sprzedający informuje, że zawartość strony Kram Szepczące Kruki  jest jej własnością i nie zezwala na wykorzystanie jakichkolwiek informacji bez pisemnej zgody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Postanowienia końcowe
 1. W sprawach spornych z właściwą instancją odwoławczą jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim przypadku na stronie zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
 4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.                                                                  
© Copyright Kram Szepczące Kruki 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Łukasz Makurat