Sława  ! 
Zamówienie prosimy składać na : krukimojmiry@interia.pl
Dziękujemy serdecznie !! 

Lokalizacja i adres firmy  :

krukimojmiry@interia.pl

https://www.facebook.com/kram.szepczacekruki

1. Dane firmy : 
Auto-Puls

ul,Mochnackiego 2/1

35-232 Rzeszów

NIP 815-124-84-98

    POLSKA

 

 

     

Warunki ogólne

 1. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie jest Kram Szepczące Kruki  zwany dalej Sprzedającym.
 2. Ceny towarów podane są w złotych polskich i euro .
 3. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura Vat .

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia  jest wypełnienie przez Kupującego ,formularza zamówienia udostępnionego na  stronie internetowej. Zamówienia można składać 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu - mailowo .
 2. Przyjęcie zamówienia , poczynienie ustaleń pomiędzy stronami , potwierdzenie przez Kupującego chęci zakupu produktu na ustalonych warunkach (drogą mailową) , równe jest zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy stronami.
 3. Wszystkie przesyłki dostarczane są przez firmy kurierskie zewnętrzne lub mogą być odebrane osobiście.
 4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

Termin realizacji zamówień

 1. Dostawa towaru powinna nastąpić w ciągu 4-10 dni roboczych  od momentu zawarcia i akceptacji umowy sprzedaży.  W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie Sprzedający powiadamia Klienta o terminie dostępności towaru i okresie realizacji zamówienia.

Formy płatności

 1. Możliwe są następujące formy płatności:
 • przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego
 • gotówka w kasie Sprzedającego - przy odbiorze towaru przez Klienta w siedzibie Sprzedającego
 • za pobraniem przy odbiorze przesyłki
 • PayPal

Koszty wysyłki

 1. Wszelkie koszty wysyłki pokrywa Kupujący .
 2. Koszt wysyłki jest uzależniony od ilości zamówionego towaru co jest ustalone przed finalizacją zakupu .

Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku otrzymania przesyłki niezgodnej z zamówieniem należy skontaktować się niezwłocznie ze Sprzedającym w celu wymiany na właściwy produkt. Koszt odbioru i transportu produktu do wymiany , pokrywa Sprzedający.
 2. Zwrot towaru możliwy jest wyłącznie w przypadku błędnej realizacji zamówienia wynikającej z winy Sprzedającego.

Gwarancja

 1. Zakupione przedmioty są objęte gwarancją .
 2. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku niewłaściwej eksploatacji, zastosowania niezgodnie z przeznaczeniem oraz w przypadku nie przestrzegania warunków czyszczenia i konserwacji.

Ochrona prywatności

 1. Wszelkie dane osobowe i teleadresowe otrzymane przez Sprzedającego  za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i zamówień traktowane są jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celach realizacji zamówienia, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej naszej firmy.
 2. Sprzedający informuje, że zawartość strony Kram Szepczące Kruki  jest jej własnością i nie zezwala na wykorzystanie jakichkolwiek informacji bez pisemnej zgody.                                                                                                                                                                       Postanowienia końcowe
 1. W sprawach spornych z właściwą instancją odwoławczą jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie .
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego regulaminu. W takim przypadku na stronie zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
 4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.                                                                  KONTAKT  : krukimojmiry@interia.pl 
© Copyright Kram Szepczące Kruki 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Łukasz Makurat