Kram Szczepczące Kruki
N.3.Replika .Lunula

Cena: 15 EUR

znalezisko :Wielkie Morawy i pojedyńcze znaleziska Ruś .

datowanie : X w.

© Copyright Kram Szepczące Kruki 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Łukasz Makurat