Kabłączki, Kołty, Kolczyki

Upodobanie do zdobienia głowy i włosów, ludzie mieli od zawsze . Początkowo były to kwiaty , różne naturalne materiały ,skrawki tkanin . Aż pojawiły się  ozdoby odlewane z różnych metali  .Cyna , ołów , brąz , srebro . Kabłąki przybierały różne kształty . Kobiety nosiły je wplecione we włosy , przytwierdzone do krajek , czółek ,skórzanych pasków.

Kabłąki wieszano obok siebie lub jeden pod drugim w różnych ilościach ,jak i też kilka odmian jednocześnie . Nanizano na nie również koraliki .Obecnie ,tym przepięknym średniowiecznym ozdobom przypisywana jest  funkcja magiczna .Ich pobrzękiwanie miało odganiać złe duchy . Kołatanie dało nazwę późniejszym ozdobom głowy -kołtom . W środku kołtów kobiety umieszczały np .olejki zapachowe lub zioła . Kabłąki, kołty czy kolczyki to ozdoby niezbędna każdej Słowiance .

Kabłąk skroniowy typu III wg. X-XIII w.
Cena: EUR

Kabłąk typ III wg. Musianowicz .
Ozdoba w postaci otwartego pierścienia o jednym końcu prosto uciętym ,drugim uformowanym w esowate uszko .
średnica : 2,7 do 8,0 cm (kabłączek możemy wykonać mniejszy lub większy )
cena : 10,00 /szt
Materiał:brąz
Najbardziej rozpowszechniony typ ozdoby . Blisko 4000 znalezisk z terenu Polski .
Ten typ kabłąków wystąpił w znaleziskach na terenie całej Polski ze skupieniem zwłaszcza na terenie Wielkopolski ,Kujaw , Mazowsza , Dolnego Śląska , Małopolski . Ozdobę wykonywano z drutu okrągłego , owalnego , czworobocznego w przekroju . Spotyka się kabłąki z nanizanymi koralikami , dodatkowymi zawieszonymi ozdobami .
Kabłąk tego typu dekorowano skręcając drut wokół osi (Czersk , warszawskie , tarnobrzeskie , Opole-Ostrówek) . Na tym typie kabłąka występowało zdobienie poprzecznymi żłobkami , motywem jodełkowym , drutem filigranowym .
Około połowa znalezionych kabłąków tego typu to kabłąki wielkości do 2 cm .Teren całej Polski ze skupieniem Wielkopolska , Kujawy , Mazowsze , Dolny Śląsk , Małopolska .
Utrzymuje się ,że esowatych kabłączków małych używano od II połowy X w. do 2 połowy XIII w.
Rozpowszechnienie kabłąków formy o średnicy wewnętrznej od 2 cm do 5 cm jest podobne jak kabłąków małych .
Pojawiają się one na ziemiach polskich z końcem X w. Używane były głównie XI- XIII w.
Kabłączków typ III o średnicy powyżej 5 cm. zarejestrowano w Polsce ponad pół tysiąca . Rozprzestrzenienie podobne jak w/w odmian ze sporadycznym występowaniem na Pomorzu . Powszechniejsze na stanowiskach datowanych od 2 połowy XI w. do XIII w.
Kabłączki tych trzech rozmiarów współwystępowały też ze sobą .
Miejsca znalezisk : słupskie , gdańskie , koszalińskie , śląskie , bydgoskie , toruńskie , szczecińskie, pilskie , włocławskie , olsztyńskie , ciechanowskie , płockie , łomżyńskie , ostrołęckie , białostockie , płockie , warszawskie , siedleckie , bialskopodlaskie , skierniewickie , poznańskie , gorzowskie , konińskie , leszczyńskie , sieradzkie , legnickie , zielonogórskie , leszczyńskie , wrocławskie , kaliskie , sieradzkie , piotrkowskie , kieleckie , radomskie , zamojskie , jeleniogórskie , opolskie , częstochowskie , katowickie , krakowskie , tarnobrzeskie ,wielkopolska .

Kabłąk skroniowy typu III wg. X-XIII w.
Cena: 6 EUR

 Kabłąk typ III wg. Musianowicz
Ozdoba w postaci otwartego pierścienia o jednym końcu prosto uciętym ,drugim uformowanym w esowate uszko .
średnica : 2,7 do 3,5 cm (kabłączek możemy wykonać mniejszy lub większy )
cena : 10,00 /szt
Materiał:brąz
Najbardziej rozpowszechniony typ ozdoby . Blisko 4000 znalezisk z terenu Polski .
Ten typ kabłąków wystąpił w znaleziskach na terenie całej Polski ze skupieniem zwłaszcza na terenie Wielkopolski ,Kujaw , Mazowsza , Dolnego Śląska , Małopolski . Ozdobę wykonywano z drutu okrągłego , owalnego , czworobocznego w przekroju . Spotyka się kabłąki z nanizanymi koralikami , dodatkowymi zawieszonymi ozdobami .
Kabłąk tego typu dekorowano skręcając drut wokół osi (Czersk , warszawskie , tarnobrzeskie , Opole-Ostrówek) . Na tym typie kabłąka występowało zdobienie poprzecznymi żłobkami , motywem jodełkowym , drutem filigranowym .
Około połowa znalezionych kabłąków tego typu to kabłąki wielkości do 2 cm .Teren całej Polski ze skupieniem Wielkopolska , Kujawy , Mazowsze , Dolny Śląsk , Małopolska .
Utrzymuje się ,że esowatych kabłączków małych używano od II połowy X w. do 2 połowy XIII w.
Rozpowszechnienie kabłąków formy o średnicy wewnętrznej od 2 cm do 5 cm jest podobne jak kabłąków małych .
Pojawiają się one na ziemiach polskich z końcem X w. Używane były głównie XI- XIII w.
Kabłączków typ III o średnicy powyżej 5 cm. zarejestrowano w Polsce ponad pół tysiąca . Rozprzestrzenienie podobne jak w/w odmian ze sporadycznym występowaniem na Pomorzu . Powszechniejsze na stanowiskach datowanych od 2 połowy XI w. do XIII w.
Kabłączki tych trzech rozmiarów współwystępowały też ze sobą .
Miejsca znalezisk : słupskie , gdańskie , koszalińskie , śląskie , bydgoskie , toruńskie , szczecińskie, pilskie , włocławskie , olsztyńskie , ciechanowskie , płockie , łomżyńskie , ostrołęckie , białostockie , płockie , warszawskie , siedleckie , bialskopodlaskie , skierniewickie , poznańskie , gorzowskie , konińskie , leszczyńskie , sieradzkie , legnickie , zielonogórskie , leszczyńskie , wrocławskie , kaliskie , sieradzkie , piotrkowskie , kieleckie , radomskie , zamojskie , jeleniogórskie , opolskie , częstochowskie , katowickie , krakowskie , tarnobrzeskie ,wielkopolska .
Kabłąk skroniowy typu II X-XIII w.
Cena: EUR

Kabłąk skroniowy typu II wg. Musianowicz o jednym końcu prosto uciętym , drugim wygiętym w haczyk lub kółko.
średnica : 2,7 do 3,5 cm (kabłączek możemy wykonać mniejszy lub większy )
cena : 10,00 /szt
Materiał:brąz
datowanie: X-XIIIw.

Kabłąki tego typu wykonywano z gładkiego drutu lub lekko skręconego wokół swojej osi , z drutem filigranowym albo z nanizanym koralikiem . Kabłączek z cmentarzyska w Pomorzankach woj.poznańskie zdobiony był na kabłąku ornamentem wybijanych punktów .
Formy małe tego typu kabłąka pojawiają się w IX w., występują głównie w X-XII , sporadycznie XIII . (średnica wewnętrzna do 2 cm) . Kabłączki średnie rejestruje się od X w. (poznańskie ) z nasileniem XI -XIII w. Gdańsk Legnica , białostockie (średnica wewnętrzna 2 do 5 cm.) .
Kabłąki duże tego typu (średnica wewnętrzna powyżej 5 cm ) woj.kaliskie X-XIII , poznańskie X-XIII , Gdańsk XII-XIV .
Kabłąki typ II znaleziono w : słupskie , koszalińskie , gdańskie , szczecińskie , bydgoskie , toruńskie , ostrołęckie , ciechanowskie , włocławskie , białostockie , siedleckie , pilskie , poznańskie , skierniewickie , warszawskie , bialskopodlaskie , kaliskie , sieradzkie , piotrkowskie , kieleckie jeleniogórskie , wałbrzyskie , tarnobrzeskie , kieleckie , katowickie .

Kabłączki półtorazwojowe XI-XIII w.
Cena: 6 EUR

Kabłączki półtorazwojowe .
średnica : 2,7 do 3,5 cm (kabłączek możemy wykonać mniejszy lub większy ).
cena : 10,00 /szt
Materiał:brąz
datowanie : XI-XIII
Według Musianowicz są one ozdobami skroni charakterystycznymi dla Słowiańszczyzny Wschodniej oraz dla terenów Bośni i Hercegowiny . Znajdywane na cmentarzyskach wschodniego Mazowsza , pojedynczo w słupskim , w Opolu-Groszowicach oraz w woj. siedleckim . W woj. białostockim znaleziono kabłąk do którego były podwieszone inne kabłąki (kilka sztuk ) .Wytwarzane w rozmiarze małym
( do 2 cm średnicy ) lub średnim (do 5 cm średnicy) . Duże formy powyżej o średnicy powyżej 5 cm . spotyka się sporadycznie .

Kabłąk skroniowy typu II wg. X-XIII w.
Cena: 6 EUR

Kabłąk skroniowy typu II wg. Musianowicz o jednym końcu prosto uciętym , drugim wygiętym w haczyk lub kółko.
średnica : 3 cm
Materiał:brąz
cena : 16,00 / szt
datowanie: X-XIIIw.

Kabłąki tego typu wykonywano z gładkiego drutu lub lekko skręconego wokół swojej osi , z drutem filigranowym albo z nanizanym koralikiem . Kabłączek z cmentarzyska w Pomorzankach woj.poznańskie zdobiony był na kabłąku ornamentem wybijanych punktów .
Formy małe tego typu kabłąka pojawiają się w IX w., występują głównie w X-XII , sporadycznie XIII . (średnica wewnętrzna do 2 cm) . Kabłączki średnie rejestruje się od X w. (poznańskie ) z nasileniem XI -XIII w. Gdańsk Legnica , białostockie (średnica wewnętrzna 2 do 5 cm.) .
Kabłąki duże tego typu (średnica wewnętrzna powyżej 5 cm ) woj.kaliskie X-XIII , poznańskie X-XIII , Gdańsk XII-XIV .
Kabłąki typ II znaleziono w : słupskie , koszalińskie , gdańskie , szczecińskie , bydgoskie , toruńskie , ostrołęckie , ciechanowskie , włocławskie , białostockie , siedleckie , pilskie , poznańskie , skierniewickie , warszawskie , bialskopodlaskie , kaliskie , sieradzkie , piotrkowskie , kieleckie jeleniogórskie , wałbrzyskie , tarnobrzeskie , kieleckie , katowickie .

Kabłączki typu X wg. Musianowicz .
Cena: 6 EUR

Kabłączki typu X wg. Musianowicz .

Forma otwarta , kolista , o jednym końcu prosto uciętym , drugim zaś korkociągowato zwiniętym , stanowiącym rodzaj wisiorka .
Średnica do 2,5 cm .
Kabłączki tego typu z terenu Polski można datować na przełom X i XI w. do XIII w. Uważa się je za kabłąki bądź kolczyki
( znalezisko z Poddębic woj.łódzkie ).
Znaleziska tego typu ozdoby :
Gorysławice woj. kieleckie X-XI w.
Gozdowo woj.płockie X-XII w.
Poddębice , woj.łódzkie XII-XIII W.
Poznań -X-XI W.
Cena dotyczy 1 szt.
Kabłączki (kolczyki ?) typu X wg. Musianowicz
Cena: 6 EUR

Kabłączki (kolczyki ?) typu X wg. Musianowicz .
Forma otwarta , kolista , o jednym końcu prosto uciętym , drugim zaś korkociągowato zwiniętym , stanowiącym rodzaj wisiorka .
Średnica do 2,5 cm .
Kabłączki tego typu z terenu Polski można datować na przełom X i XI w. do XIII w. Uważa się je za kabłąki bądź kolczyki
( znalezisko z Poddębic woj.łódzkie ).
Znaleziska tego typu ozdoby :
Gorysławice woj. kieleckie X-XI w.
Gozdowo woj.płockie X-XII w.
Poddębice , woj.łódzkie XII-XIII W.
Poznań -X-XI W.

Cena dotyczy 1 szt.

N.2.MOR Rekonstrukcja kabłączka , zausznic .
Cena: 6 EUR

Rekonstrukcja kabłączków skroniowych , zausznic.

Najprostsza forma zausznic z wisiorkiem winogronowatym .

Wykonane z brązu lub srebrzonego brązu , stanowiły powszechną ozdobę nieco tańszą od innych zausznic noszonych przez Słowianki .

Znalezione min. w pochówkach  na Morawach : Diviacka Nova Ves , Chtelnica, Nitra -Zobor . 

Zausznice tego typu znaleziono też w rejonie katowickim , w Wielkopolsce , Polsce środkowej (rejon kaliski, płocki, poznański , toruński ,sieradzki , wrocławski , sieradzki ).   

Podwieszane przy czółku(krajce ) ,naszywane na czółku albo jako kolczyki .

Datowanie znalezisk : IX-XI

Datowanie znalezisk z Moraw :  VII-XIII

Materiał : brąz - odlewane

Średnica : 3 cm

Waga jednej sztuki : 6-7 g.

Cena dotyczy 1 szt.

Kabłąk może zostać nacięty , żeby możliwe było jego przewleczenie przez materiał  "czółka" lub dziurkę w uchu .

N.1.MOR .Rekonstrukcja kabłączka , zauszcic .
Cena: 6 EUR

Rekonstrukcja kabłączków skroniowych , zausznic.

Najprostsza forma zausznic z wisiorkiem winogronowatym .

Wykonane z brązu lub srebrzonego brązu , stanowiły powszechną ozdobę nieco tańszą od innych zausznic noszonych przez Słowianki .

Znalezione min. w pochówkach  na Morawach : Diviacka Nova Ves , Chtelnica, Nitra -Zobor . 

Zausznice tego typu znaleziono też w rejonie katowickim , w Wielkopolsce , Polsce środkowej (rejon kaliski, płocki, poznański , toruński ,sieradzki , wrocławski , sieradzki ).   

Podwieszane przy czółku(krajce ) ,naszywane na czółku albo jako kolczyki .

Datowanie znalezisk : IX-XI

Datowanie znalezisk z Moraw :  VII-XIII

Materiał : brąz - odlewane

Średnica : 3 cm

Waga jednej sztuki : 6-7 g.

Cena dotyczy 1 szt.

Kabłąk może zostać nacięty , żeby możliwe było jego przewleczenie przez materiał  "czółka" albo dziurke ucha .

N.2. PTARUS Kabłączki skroniowe
Cena: 8 EUR

Kabłączki skroniowe - rekonstrukcja jednego z licznych znalezisk z terenu średniowiecznej Rusi z

przedstawieniami drapieżnych ptaków .

Podwieszane przy czółku(krajce ) ,naszywane na czółku .

Również noszone przez niewiasty, jako ozdoba głowy doczepiona do opasek z kory brzozy, powleczonych suknem i skórą .

Zaczepiane jeden obok drugiego lub na pasku jeden pod drugim.

Datowanie: XI do XIII w.

Materiał : brąz

Średnica : 4 cm

Cena dotyczy 1 szt.

N.1.KABOD Rekonstrukcja kabłąków odlewanych z Chełma XIII w.
Cena: 6 EUR

Kabłąki takie noszone były w średniowieczu przez kobiety wśród Słowian Wschodnich ,Zachodnich, Południowych. 

Podwieszane przy czółku(krajce ) , wplatane we włosy , naszywane na czółku . Kabłąki noszone przez niewiasty, jako ozdoba głowy doczepiona do opasek z kory brzozy, powleczonych suknem i skórą . Zaczepiane jeden obok drugiego lub na skórzanym pasku jeden pod drugim.

Najliczniejsze znaleziska kabłączków wczesnośredniowiecznych mają wymiar 2,5 cm do 4 cm .

Wg. typologii K.Musianowicz kabłączki o średnicy 4-11 cm . występowały w Polsce od X do XIII w.

Materiał : brąz

Średnica : 2,5 cm -3 cm

Grubość kabłąka : 3 mm

Cena dotyczy 1 szt.

N.2.Rekonstrukcja kabłąków odlewanych.
Cena: 6 EUR

Kabłąki takie noszone były w średniowieczu przez kobiety wśród Słowian Wschodnich ,Zachodnich, Południowych. 

Podwieszane przy czółku(krajce ) , wplatane we włosy , naszywane na czółku . Kabłąki noszone przez niewiasty, jako ozdoba głowy doczepiona do opasek z kory brzozy, powleczonych suknem i skórą . Zaczepiane jeden obok drugiego lub na skórzanym pasku jeden pod drugim.

Najliczniejsze znaleziska kabłączków wczesnośredniowiecznych mają wymiar 2,5 cm do 4 cm .

Wg. typologii K.Musianowicz kabłączki o średnicy 4-11 cm . występowały w Polsce od X do XIII w.

Materiał : brąz

Średnica : 3 cm - 4 cm

Grubość kabłąka : 3 mm

Cena dotyczy 1 szt.

N.1.KOŁ Rekonstrukcja kołtów z Chełma
Cena: 60 EUR

Rekonstrukcja - Kołty z Chełma XIII w. Na podstawie "Kołtki z południowo-zachodniej Rusi " - "Seminarium Trepczańskie". Produkt w sprzedaży kramu .
Kołty znalezione na zachodniej Ukrainie i w południowo-wschodniej Polsce , wytwarzane były złota,srebra ,brązu, miedzi, ołowiu cyny i bilonu .
Złote i srebrne - zdobiono niellem, emalią, filigranem i granulacją.
Te z metali kolorowych odlewano, uzyskując iluzję podobieństwa  , w formach imitacyjnych.
Na Rusi kołty ze złota wytwarzano pod wpływem Bizancjum ,od połowy XI w.
Kołty „imitujące” pojawiły się w XII w.
Z Rusi znanych jest ponad 300 takich ozdób datowanych od połowy XI w. po początki XIV w. Ozdoby takie zawieszano u czepców lub przy opaskach

znalezisko :Chełm (Polska)

datowanie :XIII w.

Materiał : brąz

Średnica : 5 cm

Cena dotyczy 2 szt.

N.1.PTARUS Rekonstrukcja kabłaków .
Cena: 12 EUR

Kabłączki skroniowe - rekonstrukcja jednego z licznych znalezisk z terenu średniowiecznej Rusi z

przedstawieniami drapieżnych ptaków .

Podwieszane przy czółku(krajce ) , wplatane we włosy , naszywane na czółku .

Również noszone przez niewiasty, jako ozdoba głowy doczepiona do opasek z kory brzozy, powleczonych suknem i skórą .

Zaczepiane jeden obok drugiego lub na skórzanym pasku jeden pod drugim.

Datowanie: XI do XIII w.

Materiał : brąz

Średnica : 5 cm

Cena dotyczy 1 szt.

N.1.POM Rekonstrukcja odlewanych kabłączków typu pomorskiego .
Cena: 9 EUR

Rekonstrukcja lokalnej odmiany pustych kabłączków typu pomorskiego .

Motyw ptaszka jako "ślepego uszka " i lekko wypukłych trójkącików rozmieszczonych po brzegu .

Podobne kabłąki będące naśladownictwem "pustych " w środku ,znalezione w Opolu-Ostrówek , Wrocławiu ,Biskupinie ,Szczecinie .

Używane na Pomorzu i wśród Słowian Zachodnich w XI-XIII w. Początkowo produkowane w Makleburgii i na Pomorzu Zachodnim w warsztatach tylko słowiańskich , a następnie w warsztatach środkowej Polski.

Kabłąki noszone przez niewiasty, jako ozdoba głowy doczepiona do opasek z kory brzozy, powleczonych suknem i skórą . Zaczepiane jeden obok drugiego lub na skórzanym pasku jeden pod drugim.

Datowanie : 1050-1075

Znalezisko z Gdańska .

Wymiary : 43mm

Materiał :brąz .W oryginale cyna .

Cena dotyczy 1 szt .

 

N.2.Kabłączki skroniowe z Pikar , Sandomierza
Cena: 8 EUR

Kabłączki skroniowe - rekonstrukcja jednego z licznych znalezisk z terenu Europy .

Ta rekonstrukcja powstała na podstawie artefaktów  z miejscowości Pikary (Polska) , Sandomierza (IX-XIII ) .

Kabłąki takie noszone były w średniowieczu przez kobiety wśród Słowian Wschodnich ,Zachodnich,

Południowych. 

Podwieszane przy czółku(krajce ) , wplatane we włosy , naszywane na czółku .

Kabłąki doczepiane też  były  do opasek z kory brzozy, powleczonych suknem i skórą . Zaczepiane jeden

obok drugiego lub na skórzanym pasku jeden pod drugim.

Wg. typologii K.Musianowicz kabłączki o średnicy 4-11 cm . Występowały w Polsce od X do XIII w.

Materiał : brąz

Średnica : 3-6 cm

Grubość kabłąka : 2 mm(kabłąk jest płaski w przekroju) .

Cena dotyczy 1 szt. bez względu na rozmiar

N.3.Rekonstrukcja kabłączków skroniowych z Wolina
Cena: 8 EUR

Kabłączki skroniowe - rekonstrukcja jednego z licznych znalezisk z terenu Europy .

Ta rekonstrukcja powstała na podstawie artefaktów  z Wolina .

Kabłąki takie noszone były w średniowieczu przez kobiety wśród Słowian Wschodnich ,Zachodnich, Południowych. 

Podwieszane przy czółku (krajce ) , wplatane we włosy , naszywane na czółku .

Kabłąki doczepione też były  do opasek z kory brzozy, powleczonych suknem i skórą .

Zaczepiane jeden obok drugiego lub na skórzanym pasku jeden pod drugim.

Wg. typologii K.Musianowicz kabłączki o średnicy 4-11 cm . występowały w Polsce od X do XIII w.

Materiał : brąz

Średnica : 4-8 cm

Grubość kabłąka : 4 mm

Cena dotyczy 1 szt. bez względu na rozmiar .

N.1.Rekonstrukcja kabłączków skroniowych .Gruczno, Lednogóra (Gniezno), woj.świętokrzyskie.
Cena: 9 EUR

Kabłączki skroniowe - rekonstrukcja jednego z licznych znalezisk z terenu Europy .

Ta rekonstrukcja powstała na podstawie artefaktów  z Gruczna , Samborca .

Kabłąki takie noszone były w średniowieczu przez kobiety wśród Słowian Wschodnich ,Zachodnich, Południowych. 

Podwieszane przy czółku(krajce ) , wplatane we włosy , naszywane na czółku .

Wg. typologii K.Musianowicz kabłączki o średnicy 4-11 cm . występowały w Polsce od X do XIII w.

Materiał : brąz

Średnica : 5 cm

Grubość kabłąka : 5 mm

Cena dotyczy 1 szt.

N.6. Rekonstrukcja kabłączków .
Cena: 8 EUR

Kabłączki skroniowe - rekonstrukcja jednego z licznych znalezisk z terenu Europy Zachodniej .

Ta rekonstrukcja powstała na podstawie artefaktów  z Gruczna , Makowa Mazowieckiego , Lublina . Gródka nad Bugiem , Starogród , Płońs .

Podwieszane przy czółku(krajce ) , wplatane we włosy , naszywane na czółku .

Wg. typologii K.Musianowicz kabłączki o średnicy 4-11 cm . występowały w Polsce od X do XIII w.

Datowanie X-XIII w.

Materiał : brąz

Średnica :  40-70 mm

Grubość kabłąka : 3 mm

Cena dotyczy 1 szt.

Tulejka na włosy .
Cena: 10 EUR

Tulejki  -ozdoba do warkoczyków , włosów brody . Blacha z brązu repusowana .

Długość :3-4 cm

Średnica : 1,5 cm

cena dotyczy 1 sztuki .

N.3.Rekonstrukcja kabłączków skroniowych z Rusi .
Cena: 15 EUR

Rekonstrukcja jednego z licznych znalezisk z terenu średniowiecznej Rusi .

Geometryczne wzory , znaki solarne to  typowe ozdobnictwo ówczesnych pogan . 

Kabłąki podwieszano przy czółku(krajce ) , wplatano we włosy.

Były noszone przez niewiasty, jako ozdoby głowy doczepione do opasek z kory brzozy, powleczonych

suknem i skórą .

Zaczepiane jeden obok drugiego lub na skórzanym pasku jeden pod drugim.

Datowanie: Wczesne Średniowiecze

Materiał : brąz

Długość : 6 cm

© Copyright Kram Szepczące Kruki 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Łukasz Makurat