Końcówki pasów , sprzączki

Rekonstrukcje sprzączek i końcówek pasów skandynawskich ,słowiańskich ,madziarskich , koczowniczych ......

Najczęściej okucia odnajdywane są pojedyńczo lub w grupie innych ozdób .

Poniżej zaproponowane zestawy okuć pasów ,to rekonstrukcje znalezisk z tych samych terenów, eksponatów z tego samego muzeum ,artefaktów wykonanych w tym samym stylu .

Rozdzielacz pasa .
Cena: 14 EUR

Rozdzielacz pasa . "Mercedes" .

Replika okuć pasa z Gokstad . Norwegia .
Cena: 50 EUR

Znalezisko : Norwegia - Gokstad  .

Datowanie :IX w. 

Materiał : brąz , brąz posrebrzany lub brąz pozłacany za dopłatą

Wymiary sprzączki : 45 mm x 57 mm

Wymiary końcówki : 73 mm x 40 mm

Cena dotyczy sprzączki i końcówki .

Nabijki(okrągłe tarczki z motywem z

zoomorficznym i jeżdzcem ) - cena oddzielna .

Koszt 1 szt . nabijki 25,00 (brąz) .

Skórzany pas ze skóry naturalnej (grubość 4-5 mm) , impregnowanej olejem lnianym = 35,00.

N.31 . Rekonstrukcja kpl.okuć pasa z Birki . Grób 71.
Cena: 40 EUR

Znalezisko : Birka . Grób nr.71

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,grubośc 4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym = dopłata 35,00.

N.16.KPL Rekonstrukcja okuć z Rusi .
Cena: 30 EUR

Znalezisko :Ruś 

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2-2,5 cm.

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,4-5 mm ,  impregnowanej olejem lnianym ,za dopłatą 35,00.

N.14.KPL Rekonstrukcja okuć z Moraw .
Cena: 35 EUR

Rekonstrukcja znaleziska kpl.okuć z Moraw – Velky Grob "Archeologia Moraw".

Znalezisko : Morawy

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2-2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , grubość 4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 35,00.

N.1.KPL Rekonstrukcja okuć pasa na podstawie znaleziska .Birka . Grób 1076 .
Cena: 35 EUR

Rekonstrukcja znaleziska z Birki .Grób 1076.

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lub posrebrzany brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,grubość 4-5 mm ,  impregnowanej olejem lnianym  za dopłatą 35,00.

N.1.SP Rekonstrukcja sprzączki z Małopolski .
Cena: 12 EUR

znalezisko :  Małopolska

Datowanie : X w.

Materiał : brąz

Szerokość : 2-2,5 cm. 

N.2.SP rekonstrukcja sprzączki z Dziekanowic -Jezioro Lednickie .
Cena: 11 EUR

znalezisko - Dziekanowice - Jezioro Lednickie.

datowanie : X w.

materiał : brąz

szerokość : 2 cm

N.3.SP Rekonstrukcja sprzączki z Dziekanowic -Jezioro Lednickie.
Cena: 12 EUR

Datowanie :X w.

Materiał : brąz

Szerokość : 20 cm

Sprzączka pasuje do paska 1,5 cm .

N.5.SP Rekonstrukcja sprzączki - Ruś
Cena: 12 EUR

Datowanie : XI-XIII w. 

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

N.4.SP Rekonstrukcja sprzączki z Birki . Grób 949
Cena: 12 EUR

Rekonstrukcja sprzączki ze Szwecji .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2 cm

N.6.SP Rekonstrukcja sprzączki .
Cena: 12 EUR

Datowanie :XI-XIII w.

Materiał : brąz

Szerokość : 2 cm. 

N.25A.KPL Rekonstrukcja kompletu okuć .Końcówka pasa Birka ,z grobu nr 918 . Sprzączka Visby .
Cena: 35 EUR

Sprzączka z Visby .

Końcówka z Birki . Grób nr  918 .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2-2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,grubość 4-5 mm ,  impregnowanej olejem lnianym za dopłatą 35,00.

N.8.KPL Rekonstrukcja okuć z Birki 716 i 478
Cena: 35 EUR

Znalezisko : Birka  .Grób 716 i 478 .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lub brąz posrebrzany .

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,grubość 4-5 mm  , impregnowanej olejem lnianym za dopłatą 35,00

N.6.KPL Rekonstrukcja okuć z Kopparsvik .
Cena: 35 EUR

Replika okuć z z Kopparsvik .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lub srebrzony brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , grubość 4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym  za dopłatą 35,00.

N.4.KPL Rekonstrukcja okuć z Norwegii .
Cena: 35 EUR

Rekonstrukcja okuć ze Norwegii.

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz  lub brąz posrebrzany

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym za dopłatą 35,00.

N.2.KPL Rekonstrukcja okuć z Moraw.
Cena: 35 EUR

Rekonstrukcja znaleziska kpl.okuć z Nitra – Stare Mesto "Archeologia Moraw".

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym za dopłatą 35,00.

N.5.KPL Rekonstrukcja okuć z Birki .Grób 716 .
Cena: 35 EUR

Birka .Grób 716 .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lub brąz posrebrzany

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym za dopłatą 35,00.

N.22.KPL Rekonstrukcja okuć z Moraw .
Cena: 40 EUR

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5- 3 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym ,za dopłatą 35,00.

N.28.KPL Rekonstrukcja okuć. Giecz .
Cena: 35 EUR

Sprzączka - na podstawie znaleziska z Moraw i ziem Słowian Zachodnich .

Końcówka - na podstawie eksponatu z Giecza .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,4-5 mm,  impregnowanej olejem lnianym ,  za dopłatą 35,00.

N.15.KPL Rekonstrukcja okuć - Ruś.
Cena: 35 EUR

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym , za dopłatą 35,00.

N.11.KPL Rekonstrukcja okuć.
Cena: 35 EUR

Na podstawie eksponatu z muzeum w Nowogrodzie .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym , za dopłatą 35,00.

N.30.KPL Rekonstrukcja okuć.. Giecz .
Cena: 35 EUR

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym , za dopłatą 35,00.

N.17.KPL Rekonstrukcja okuć. .
Cena: 35 EUR

Sprzączka Przemyśl , końcówka Ruś .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm , impregnowanej olejem lnianym ,  za dopłatą 35,00.

N.13.KPL Rekonstrukcja okuć pasa .
Cena: 35 EUR

Rekonstrukcja znaleziska sprzączki z Przemyśla.

Rekonstrukcja końcówki z Naszacowic .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5mm , impregnowanej olejem lnianym , za dopłatą 35,00

N.3.KPL Rekonstrkukcja okuć pasa.
Cena: 35 EUR

Sprzączka pasa - Szwecja .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,4-5 mm  impregnowanej olejem lnianym ,  za dopłatą 35,00.

N.9.KPL Rekonstrukcja okuć z Birki . Grób 618 i 750
Cena: 40 EUR

Replika okuć z Birki . Groby 618 i 750 .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lub brąz posrebrzany .

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm grubości , impregnowanej olejem lnianym ,  za dopłatą 35,00.

N.12.KPL Rekonstrukcja okuć .
Cena: 40 EUR

Sprzączka z Birki .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm grubości , impregnowanej olejem lnianym , za dopłatą 35,00.

N.19.KPL Rekonstrukcja okuć.
Cena: 40 EUR

Sprzączka - znalezisko Ruś , końcówka - Sudety . Liczne analogie .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,4-5 mm grubości ,  impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 35,00.

N.37.KPL Rekonstrukcja okuć z Sarkieł-Biełaja Wieża .
Cena: 40 EUR

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,4-5 mm grubości ,  impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 35,00

N.7 Rekonstrukcja znaleziska kpl.okuć z Kopparsvik . Grób 11.
Cena: 35 EUR

Replika okuć z Kopparsvik . Grób 11.

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lu brąz posrebrzany .

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,4-5 mm grubości ,  impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 35,00.

N.29 Rekonstrukcja okuć pasa na podstawie znaleziska z Giecza
Cena: 40 EUR

Rekonstrukcja sprzączki na podstawie znaleziska z Moraw .

Rekonstrukcja końcówki pasa na podstawie znaleziska z Giecza (muzeum w Gieczu).

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 20 mm

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,4-5 mm grubości ,  impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 35,00.

N. 36. Rekonstrukcja kpl.okuć pasa
Cena: 50 EUR

Rekonstrukcja kpl.okuć pasa na podstawie artefaktów znalezionych w Gotlandii , Szwecji . Blachy używane do mocowania sprzączek ,bardziej lub mniej zdobione  repusem , reliefem .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm

 Za dopłatą 20,00 okucia możemy zamocować na skórzanym pasku z naturalnej skóry impregnowanym olejem lnianym.

N.35 Rekonstrukcja kpl.okuć pasa
Cena: 50 EUR

Rekonstrukcja kpl.okuć pasa na podstawie artefaktów znajdywanych  w Gotlandii , Szwecji. Blachy słuzyły do mocowania sprzączek ,ozdoby pasa ,bardziej lub mniej zdobione releiefem czy repusem. 

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 15,00

N.25 Rekonstrukcja okuć pasa na podstawie znalezisk z Anglii i Birka Grób 949 .
Cena: 35 EUR

Rekonstrukcja sprzączki z Anglia i końcówki pasa z Birki .Grób 949.

Blachy mocujące wykonane w oparciu o podobne , bartdziej lub mniej zdobione reliefem czy repusem , znajdywane w całej Skandynawii.

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lub brąz posrebrzany

Szerokość : 2 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm grubości , impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 35,00.

N.24 Rekonstrukcja kpl.okuć pasa . Sprzączka z Anglii . Końcówka z Birki .grób 968
Cena: 35 EUR

Rekonstrukcja sprzączki na podstawie znaleziska z Anglii .Rekonstrukcja końcówki pasa na podstawie znaleziska z Birki .Grób 968 .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lub posrebrzany brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej ,3-4 mm grubości ,  impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 35,00.

N.24A Rekonstrukcja kpl.okuć pasa z Visby i Birki (Grób 968)
Cena: 35 EUR

Rekonstrukcja sprzączki na podstawie znaleziska z Visby  . Rekonstrukcja końcówki pasa na podstawie znaleziska z Birki .Grób 968 .

Sprzączka: Visby 

Końcówka :Birka .Grób 968 .

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lub posrebrzany brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm grubości ,impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 35,00.

N.34 Rekonstrukcja okuć pasa z motywem Yggdrasil -drzewa Odyna .
Cena: 35 EUR

Rekonstrukcja okuć pasa. Końcówka - motyw z mitologii nordyckiej Yggdrasil - "Drzewo Straszne",czyli drzewo Odyna.

Datowanie : X-XI w.

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , 4-5 mm grubości , impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 35,00.

N.33 Rekonstrukcja okuć pasa z motywem Yggdrasil -drzewa Odyna . Anglia , Norwegia .
Cena: 35 EUR

Rekonstrukcja okuć pasa. Końcówka - motyw z mitologii nordyckiej Yggdrasil - "Drzewo Straszne",czyli drzewo Odyna.

Datowanie : X w.

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 15,00.

N.32 Rekonstrukcja kpl.okuć pasa ze Szwecji.
Cena: 50 EUR

Rekonstrukcja okuć  pasa. Końcówka pasa , sprzączka - znalezisko ze Szwecji .

Datowanie :IX-X w.

Materiał : brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 15,00.

N.23 Rekonstrukcja okuć pasa na podstawie znaleziska Visby (grób 11) i Kopparsvik
Cena: 45 EUR

Rekonstrukcja okuć pasa . Wczesne średniowiecze . Rekonstrukcja na podstawie znaleziska z Visby (Grób 11) i Kopparsvik

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lub brąz posrebrzany

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 15,00.

N.26 Rekonstrukcja okuć pasa na podstawie znaleziska z Birki . Grób 750.
Cena: 40 EUR

Sprzączka i końcówka pasa wykonane na podstawie znalezisk z Birki .grób 750.

Datowanie : wczesne średniowiecze

Materiał : brąz lub posrebrzany brąz

Szerokość : 2,5 cm. 

Skórzany pas ze skóry naturalnej , impregnowanej olejem lnianym i okucie pasa za dopłatą 15,00.

© Copyright Kram Szepczące Kruki 2018
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: Łukasz Makurat